Rommen skole og aktivitetssenter

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2010.