Barcode – KLP-bygget

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2010.