Rica Hotel G20 – Oslo

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2010.