Høvik skole – Lier kommune

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2010.