Quality Hotel Saga – Tromsø

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2010.