Tjensvollkrysset i Stavanger

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2010.