Bjørneparken kjøpesenter – Thon Hotel Bjørneparken

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2010.