Postens Østlandsterminal

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2010.