Maxi-bygget i Lørenskog

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2010.