Sundvolden Hotel – ny hotellfløy

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2010.