Comfort Hotel Square i Stavanger

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2010.