Kjeller skole i Skedsmo kommune

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2010.