Nordahl Grieg videregående skole

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2010.