Stasjonsinngang Øst Oslo S

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2010.