Annette Thommessens plass

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2010.