Osterøy vidaregående skule

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2010.