Høvik skole encore

Publisert i Byggenytt utgave 7, 2010.