Høgskolen i Vestfold BT 4 – Campus Bakkenteigen

Publisert i Byggenytt utgave 7, 2010.