Næringsbygg Hoffsveien 4 – Skøyen

Publisert i Byggenytt utgave 7, 2010.