Grenland Næringspark BT 8

Publisert i Byggenytt utgave 7, 2010.