Nytt distribusjonslager for UNIL

Publisert i Byggenytt utgave 7, 2010.