Holmenkollen Park Hotel Rica

Publisert i Byggenytt utgave 8, 2010.