Voksen - og Ellingsrud fleridrettshall

Publisert i Byggenytt utgave 8, 2010.