Terningen Arena – Elverum

Publisert i Byggenytt utgave 8, 2010.