Holen butikksenter

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2009.