Nytt hovedkontor – Stangeland

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2009.