Zen Resort & Spa – Rømskog

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2009.