Osterhaus gate 8 a og b

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2009.