Comfort Hotel Trondheim

Publisert i Byggenytt utgave 2, 2009.