Vestre Svanholmen 4 – Forus

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2009.