Gladengveien 2 – Oslo

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2009.