Ørland Kultursenter

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2009.