Pirsenteret III – Trondheim

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2009.