Nytt fjellmagasin Riksarkivet

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2009.