Jernbanetorget i ny skrud

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2009.