Akerselva Atrium

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2009.