Thor Heyerdahl videregående skole

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2009.