Nordlandssykehuset HF – utbygging av voksenpsykiatrien

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2009.