Jusbygget II – Bergen

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2009.