WesternGeco Oslo Technology Center

Publisert i Byggenytt utgave 8, 2009.