Dobbeltspor Sandnes–Stavanger

Publisert i Byggenytt utgave 8, 2009.