Grenland House

Publisert i Byggenytt utgave 8, 2009.