AKA-bygget på Hvervenmoen – Hønefoss

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2008.