Jåttå videregående skole

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2008.