Rica Helsfyr Hotel

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2008.