Rena leir – nye forlegninger

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2008.