Moer sykehjem – Ås kommune

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2008.