Optimera – nyanlegg på Stangeland

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2008.