Heiane 4 B – Åsane i Bergen

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2008.