Hanapiren i Sandnes

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2008.